Onderhouden is beter dan herstellen!
Onderhouds-gids
Duurzame Gebouwen
Meer weten Raadpleeg de gids

Disclaimer

Gebruik van de website

De Federatie van Algemene Bouwaannemers besteedt veel aandacht en zorg aan haar websites en haar informatiekanalen en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven.

Als de informatie die u vindt op deze website of ontvangt via onze informatiekanalen tekortkomingen vertoont, zal De Federatie van Algemene Bouwaannemers al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website.

De Federatie van Algemene Bouwaannemers spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De Federatie van Algemene Bouwaannemers kan echter niet garanderen dat onze website of onze informatiekanalen volledig vrij zijn van onderbrekingen en andere technische problemen.

Algemeen karakter

Alle informatie op de website van de Federatie van Algemene Bouwaannemers en de websites waarnaar verwezen wordt, is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten van de Federatie van Algemene Bouwaannemers raadplegen.

De informatie en de documenten die via de websites ter beschikking gesteld worden, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. De beheerder van deze website en van de infokanalen kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door tekorten in het antwoord dat u via deze kanalen kreeg.

De filmpjes die u op deze website ziet, dienen louter ter illustratie van de geschreven inhoud op de site.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze site bevat hyperlinks naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De Federatie van Algemene Bouwaannemers beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

Bescherming van persoonsgegevens

De Federatie van Algemene Bouwaannemers hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is via de website en de informatiekanalen beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Deze gegevens worden enkel verder meegedeeld indien dit noodzakelijk is voor de verdere behandeling van de gestelde vraag.

De gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.