Onderhouden is beter dan herstellen!
Onderhoudsgids
Duurzame Gebouwen
Meer weten Raadpleeg de gids

De Onderhoudsgids voor Duurzame Gebouwen:
een meerwaarde voor het milieu,
uw gezondheid én uw portemonnee

Als het om gezondheid gaat, weet iedereen dat voorkomen beter is dan genezen. Toegepast op ons gebouwen-park zou men dit gezegde echter kunnen omvormen tot ‘onderhouden is beter dan herstellen’. De kosten die gepaard gaan met bepaalde herstellingswerken kunnen immers sterk beperkt worden indien het bouwwerk een regelmatig onderhoud geniet. Men stelt bovendien niet zelden vast dat bepaalde materiaalgebreken of werkingsproblemen bij installaties te wijten zijn aan een ontoereikend onderhoud en bijgevolg aanleiding kunnen geven tot ernstige betwistingen. Het is dan ook uiterst belangrijk om duidelijk te definiëren wat men precies onder een ‘normaal’ onder¬houd dient te verstaan, hoe een dergelijke onderhoud moet worden uitgevoerd en op wie men daarvoor best een beroep doet.

Om een antwoord te kunnen formuleren op bovenstaande vragen, heeft de Federatie van Algemene Bouwaannemers – in samenwerking met het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) – het initiatief genomen om deze Digitale Onderhoudsgids de creëren. De inhoud van deze interactieve gids is gebaseerd op verscheidene publicaties die de voorbije jaren zijn verschenen en werd herschreven met als doel het geheel overzichtelijk en duidelijk te houden voor de eindgebruiker. Het spreekt evenwel voor zich dat de inhoud van deze gids – ondanks het feit dat zij met de grootste zorg werd samengesteld – onderhevig is aan constante evolutie, reden waarom wij de gebruiker vragen om, in het geval van twijfel of onduidelijkheden, steeds een beroep te doen op een expert of aannemer die bedreven is in de specifieke onderhoudstaak die in de gids werd omschreven

Voor meer informatie aangaande de structuur, het gebruik of de inhoud van onze gids, verwijzen wij u graag naar onderstaand introductiefilmpje.

Wist u dat?

Milieu

Meerdere studies hebben aangetoond dat een goed onderhouden gebouw een beduidend kleinere impact heeft op het milieu dan een gebouw waaraan niet de nodige aandacht werd besteed?

Gezondheid

Mensen gemiddeld 90% van hun tijd binnenskamers doorbrengen en hun gezondheid bijgevolg sterk afhankelijk is van de (onderhouds)kwaliteit van de installaties die het gebouw leefbaar houden?

Financieel Rendement

Het onderhoud van een gebouw op termijn geld opbrengt, omdat u het risico op grootschalige mankementen verkleint en zodoende de levensduur van uw gebouw verlengt?

Thema's

Onze gids bestaat uit negen hoofdstukken, dewelke u hieronder kan raadplegen.

...
Drainering
...
Structuren
...
Daken
...
Buitenafwerkingen
...
Binnenafwerkingen
...
Technieken voor fluïda
...
Technieken voor elektriciteit
...
Schilderwerken
...
Toegangen
FEGC
Embuild
Benor
Centre Scientifique et Technique de la Construction
Constructiv
Group S
Isover Saint-Gobain
Gyproc Saint-Gobain
ANPI
Febelcem