Sluitingen en buitenafwerkingen

Egouts Structures Toitures Finitions Extérieurs Finitions Intérieurs Fluides Electricité Peintures Abords
building
Schrijnwerk

Buitenschrijnwerk is een term die op een brede waaier van bouwelementen slaat. Een belangrijke categorie betreft de afsluiting van een woning: deuren, vensters, rolluiken, blinden… Al deze oplossingen worden in meerdere materialen op de markt aangeboden. Logischerwijze vereist elk materiaal zijn eigen onderhoudsprocessen:

Vergeet trouwens het hang- en sluitwerk niet. Als dat niet goed functioneert, geeft u de minder eerlijke burger immers een vrijgeleide tot uw bezittingen. Een gewaarschuwd man is er twee waard! Klik hier om daar meer over te weten te komen.

Koos u voor C2- of C3-systemen of andere niet-filmvormende producten? Dan zal u het schrijnwerk om de twee à drie jaar moeten reinigen en van een nieuwe beschermlaag moeten voorzien. Veelal volstaat het om deze behandeling op de horizontale delen (de onderregels) uit te voeren. Deze elementen dient u trouwens minstens één keer om de twee jaar met transparante satijnbeits te behandelen.

Bestaat uw schrijnwerk uit C-TOP-systemen of andere semi-filmvormende producten? In dit geval dient u het hout om de drie jaar te reinigen. Schuur het vervolgens lichtjes op en maak de elementen stofvrij, om ze vervolgens van een nieuwe laag te voorzien. Is het schrijnwerk aan veel zonlicht blootgesteld? Dan is het wellicht aangewezen om dit onderhoud om de één à twee jaar te doen.

Nogal wat houten schrijnwerk is geschilderd. Dergelijke afwerkingselementen vragen een regelmatige reiniging. Let wel op met detergenten, want die kunnen de glans van de verf aantasten. Om de vijf jaar steekt u het schrijnwerk best in een volledig nieuw kleedje. Dit proces omvat drie stappen: reinigen, opschuren en herschilderen.

Tip: verwijder de profielen die de luchtdichtheid verzekeren. Deze zullen hun rol immers niet langer kunnen vervullen als ze per ongeluk overschilderd worden. Vergeet trouwens niet om geregeld de horizontale, minder beschermde delen na te kijken. De kans is reëel dat deze sneller dan om de vijf jaar een behandeling vereisen.

Ook geschilderd staal moet op geregelde tijdstippen schoongemaakt worden. Maak het schrijnwerk eerst stofvrij met een zachte doek en spoel het daarna met water waaraan een neutraal detergent toegevoegd is. Het is aangeraden om dergelijk schrijnwerk om de drie jaar opnieuw te schilderen. Is de ondergrond nog in goede staat? Dan bestaat het proces uit vijf stappen: afborstelen en afstoffen, afwassen, afdrogen, bijwerken en een nieuwe deklaag aanbrengen. Merkt u dat de ondergrond in slechte staat verkeert? In dat geval is het proces iets uitgebreider. Start met een afkrabbehandeling en een afwasbeurt. Daarna moet het element gezandstraald of mechanisch geschuurd worden. Een volgende stap bestaat uit een stop- en plamuurbehandeling, waarna u een corrosiewerende verflaag aanbrengt. Ten slotte brengt u één of meerdere tussenlagen en een deklaag aan.

Wie kiest voor geëmailleerd staal, kiest voor onderhoudsgemak. Dergelijk schrijnwerk vereist immers enkel een periodieke reiniging. Bij een lichte vervuiling kan u gewoon water gebruiken. Hardnekkig vuil verwijdert u met water waaraan u een kleine hoeveelheid neutraal detergent toevoegt.

Schrijnwerk uit roestvast staal is bijzonder onderhoudsvriendelijk. Eventuele vuilafzettingen kunnen eenvoudigweg met zuiver water worden weggewerkt. Vingerafdrukken verwijdert u met een zeepoplossing of een verdund detergent. Voor hardnekkige vlekken gebruikt u best een dikvloeibaar onderhoudsproduct.

Let op! Schuurmiddelen of chloor zijn NIET geschikt voor toepassing op roestvast staal!

Tip: bepaalde schoonmaakmiddelen in spuitbussen plaatsen een beschermende film op het schrijnwerk. Hierdoor blijft het langer proper, waardoor u nog minder onderhoudswerk hebt.

Tip: Woont u in de kuststreek? Hou er dan rekening mee dat chloorhoudende afzettingen corrosief kunnen werken. Verwijder ze dus regelmatig!

Het onderhoud van geplastificeerd staal is vergelijkbaar met dat van bebordingen uit thermogelakte platen. Klik hier voor meer informatie.

Bij geanodiseerd aluminium kan sterk hechtend vuil met een zacht schuurmiddel of detergent verwijderd worden. Vermijd basische of zure producten en grove schuurmiddelen! Bij het schoonmaken van gelakt aluminium mogen enkel neutrale reinigingsproducten (pH 6-8) zonder schuurmiddelen gebruikt worden. Meer informatie vindt u in de rubriek bebordingen uit metaal.

Ook schrijnwerk uit PVC of PUR wordt best met zuiver water gereinigd. Eventueel kan u er een niet-schurend detergent aan toevoegen. Gebruik zeker geen producten met ammoniak, aceton of natrium! Spoel de elementen daarna en droog ze goed af. Het gemakkelijkste is om het schrijnwerk schoon te maken wanneer u de ramen lapt.

Let op: de kans is reëel dat u voor gekleurd PVC speciale producten dient te gebruiken. Controleer de aanbevelingen van de fabrikant!

Reinig geregeld het hang- en sluitwerk met een licht bevochtigde doek. Gebruik water waaraan eventueel een beetje detergent is toegevoegd. Let op: agressieve, schurende of alkalische producten zijn uit den boze.

De beweegbare onderdelen dient u zeker om het jaar te smeren. Voor de cilinders gebruikt u bij voorkeur grafiet of een siliconenspray en zeker GEEN oliën of vetten. Daarentegen smeert u het beslag wel met (weliswaar niet-agressieve) oliën of zuurvrije vetten. Voor de sluitplaten gebruikt u dan weer best vaseline. Bevindt uw woning zich in een agressieve omgeving, zoals de kuststreek? Voorzie dan best ook een corrosiewerende bescherming.

Merkt u dat het hang- en sluitwerk niet meer perfect functioneert? Dan dient u het zeker opnieuw te laten afstellen, herstellen of vervangen. Probeer dit niet zelf te doen, want het is een klusje dat enkel door specialisten geklaard kan worden. Een nieuwe afstelling zal zich trouwens opdringen vanaf het moment dat de soepele profielen niet meer goed samendrukken. In dit geval zullen problemen met de luchtdichtheid optreden, waardoor u onnodig veel energie zal verbruiken. Snel actie ondernemen, is dus de boodschap!

Een belangrijk aandachtspunt zijn de afsluitingen van kelders en parkings. Ook hier dient u regelmatig na te kijken of alles nog goed werkt. U doet er op dat moment goed aan om eveneens het bedieningssysteem, de rails en hun bevestigingen, en de lichtsignalisatie (als die er is) te inspecteren. Vergeet trouwens niet om de bedieningsorganen op geregelde tijdstippen te smeren!

Het ligt voor de hand dat u de beglazing en beglazingsvoegen, de vleugels en vaste raamkaders, de verluchtingsroosters en de mechanische luiken van uw woning geregeld schoonmaakt. Gebruik daarvoor zuiver water waaraan u eventueel een beetje detergent toevoegt. De toepassing van water onder hoge druk is voor dit werkje niet zo’n goed idee. Een belangrijk aandachtspunt zijn de ontwateringsgroeven van de vleugels en de vaste raamkaders. Zorg dat die minstens één keer per jaar worden schoongemaakt. Controleer dan ook meteen of de decompressiekamer proper is en of al deze elementen goed functioneren.

Soepele beglazingsvoegen controleert u best jaarlijks. Hoe is het gesteld met de staat van de voegen? Hoe is de hechting aan de ondergrond? Werk beschadigingen meteen weg om erger te voorkomen. Natuurlijk geeft u de beglazingsvoegen dan ook een nieuw laagje verf.

De soepele profielen die de luchtdichtheid moeten verzekeren, worden eveneens best jaarlijks gereinigd. Doe dit met zuiver water waaraan u eventueel een beetje detergent toevoegt. Let wel: deze profielen mogen niet beschilderd worden! Controleer meteen ook hun algemene staat en de staat van de gelaste verbindingen (bijvoorbeeld in de hoeken). Merkt u delen op die verhard of beschadigd zijn? Vervang deze dan meteen! Hetzelfde geldt voor de soepele kitvoegen die de aansluiting tussen het schrijnwerk en de ruwbouw moeten verzekeren. Vergeet trouwens niet om ook de werking en de bevestigingen van de verluchtingsroosters te inspecteren. Reinig deze elementen indien nodig.

Inspecteer ten slotte geregeld de bedienings- en sluitingsorganen, alsook de bevestigingen van mechanische poorten, luiken en roosters. Zijn dit automatische systemen? Volg dan de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant.

Buitenbeglazing / vulelementen

Regelmatig uw ramen lappen, is cruciaal om uw woning een proper uitzicht te geven. Voor dit taakje gebruikt u best zuiver water of niet-schurende producten. Om te weten hoe u gelaagd glas onderhoudt, slaat u er best de specificaties van de fabrikant op na.

Wanneer de beglazing in een sponning is geplaatst, dient u om de drie jaar de voegen met verhardende kit te controleren en indien nodig te vervangen. Ook zullen deze regelmatig een likje verf nodig hebben. Voegen uit elastische kit moeten één jaar na plaatsing gecontroleerd en (eventueel) onderhouden worden. Daarna volstaat een driejaarlijks nazicht. Concreet dient u het oppervlak van de kitvoeg en de hechting van de kit aan de ondergrond na te kijken. Logischerwijze vervangt u de beschadigde delen.

Jaarlijks staan er ook enkele inspecties van de buitenbeglazing en de vulelementen op het programma: controleer de goede werking van de spouwdrainering en de dichtingsprofielen tussen de beglazing en het raamkader. Natuurlijk zorgt u ervoor dat defecten meteen hersteld worden.

Voor structureel gelijmd glaswerk gelden dezelfde procedures als bij structuurelementen uit glas. Klik hier om te ontdekken hoe u dit onderhoud het best aanpakt.

Gevelbekleding

De gevelbekleding bepaalt in grote mate het uitzicht en de uitstraling van een gebouw. Daarom staat het onderhoud ervan vooral in het teken van esthetisch behoud. De onderhoudsvoorschriften zijn dan ook sterk afhankelijk van het materiaal waaruit de gevel bestaat. Zo vraagt beton een andere behandeling dan natuur- en kunststeen, baksteen of keramische tegels. Daarnaast zijn er nog de lichte gevels (gordijngevels) en bebordingen die eveneens een specifiek onderhoud nodig hebben.

Wil u weten hoe u uw gevels in perfecte staat houdt? Klik dan op het materiaal dat van toepassing is op uw woning? Hoe u het schilderwerk van uw gevels onderhoudt? Klik hier.

Een gevelbekleding uit beton wordt best jaarlijks gecontroleerd op vervuiling en de staat van het oppervlak. Om de drie jaar dient u de voegen te inspecteren en te herstellen. Hoe u dit best aanpakt? Klik hier voor meer informatie. Om de vijf jaar is het aangewezen om een vochtwerende behandeling aan te brengen. Op die manier kan u de vervuiling vertragen en mosvorming tegengaan. Het type en de concentratie van het te gebruiken product is afhankelijk van de materiaalkarakteristieken. Breng het vochtwerende middel aan met een borstel of door middel van verstuiving. Voer bij voorkeur eerst een proef uit om te bepalen hoeveel product er nodig is.

Logischerwijze herstelt u het beton indien nodig. Laat echter altijd eerst onderzoeken wat de oorzaak van de schade is. Pas wanneer u het antwoord op deze vraag kent, kan u bepalen welke herstellings- en beschermingssystemen nodig zijn.

Tip: gebruik de producten zoals de fabrikant dit in de handleiding aangeeft!

Gevelbekledingen uit glad of gepolijst beton reinigt u best met fijne zichtbare granulaten onder verzadigde stoom. Eventueel kan u ook water onder hoge druk, herhaalde verstuiving of een chemisch procedé (tensioactief product, waterstoffluoride, oxaalzuur of fosforzuur) toepassen. Voor gevelbekledingen uit beton met grove zichtbare granulaten is een mechanische reiniging door projectie van fijne granulaten aangewezen. Eventueel kunnen ook klassieke granulaten of een chemisch procedé overwogen worden. Gevels met metselwerk uit betonblokken en -stenen kunnen met verzadigde stoom of water onder hoge druk gereinigd worden. Doe dit op regelmatige basis. Wanneer de vervuiling te diep ingedrongen is, wordt het immers erg moeilijk om dit materiaal proper te maken.

Bij een gevelbekleding uit natuur- of kunststeen controleert u best jaarlijks de graad van vervuiling en de staat van het oppervlak. Om de drie jaar dient u de (uitzettings)voegen te inspecteren en te herstellen. Hoe u dit doet, vindt u hier. Om de vijf jaar zal zich een vochtwerende behandeling opdringen. Hiermee kan u immers vervuiling vertragen en mosvorming tegengaan. Het type en de concentratie van het te gebruiken product zijn afhankelijk van de materiaalkarakteristieken. Breng het vochtwerende middel aan met een borstel of door middel van verstuiving. Voer bij voorkeur eerst een proef uit om te bepalen hoeveel product er nodig is. Ziet u dat er stenen beschadigd of losgekomen zijn? Herstel die zo snel mogelijk met een aangepaste herstellingsmortel. Ook natuur- of kunststeen dient regelmatig gereinigd te worden. De manier waarop dit moet gebeuren, is afhankelijk van het type materiaal: Witte kalk- en kunststeen wordt het best met verzadigde stoom schoongemaakt. Bij vaste en harde natuursteen kan u ook herhaalde verstuiving toepassen. Poreuze, zachte, beschadigde of vaste en harde natuursteen mag zelfs mechanisch behandeld worden, weliswaar enkel met projectie van fijne granulaten. Dit procedé is eveneens voor blauwe kalksteen toepasbaar, alhoewel water onder hoge druk een beter alternatief is. Ook marmer wordt het best op deze manier schoongemaakt. Anders dient u uw toevlucht te zoeken tot herhaalde verstuiving. Water onder hoge druk wordt aangeraden voor het reinigen van gevelbekledingen uit graniet. Bij gepolijst graniet kan u eventueel ook een tensioactief product gebruiken. Gevels met ruwe of gevlamde oppervlakken kunnen dan weer beter met verzadigde stoom behandeld worden.

Bij een gevelbekleding uit baksteen controleert u best jaarlijks de graad van vervuiling en de staat van het oppervlak. Om de drie jaar dient u de (uitzettings)voegen te inspecteren en te herstellen. Hoe u dit best aanpakt, vindt u hier. Na vijf jaar zal zich telkens een vochtwerende behandeling opdringen. Deze laat toe om vervuiling te vertragen en mosvorming tegen te gaan. Het type en de concentratie van het te gebruiken product zijn afhankelijk van de materiaalkarakteristieken. Breng het vochtwerende middel aan met een borstel of door middel van verstuiving. Voer bij voorkeur eerst een proef uit om te bepalen hoeveel product er nodig is. Bestaat uw gevelbekleding uit bakstenen van gebakken aarde? Dan reinigt u deze best met verzadigde stoom. Bij ruwe bakstenen kan ook een mechanische behandeling overwogen worden. Gevels die uit bakstenen van kalkzandsteen bestaan, maakt u schoon met behulp van waterstoffluoride, oxaalzuur of fosforzuur. Doe dit op geregelde basis, want diep ingedrongen vervuiling valt moeilijk te verwijderen.

Bij een gevelbekleding uit keramische tegels controleert u best jaarlijks de graad van vervuiling en de staat van het oppervlak. Om de drie jaar dient u de (uitzettings)voegen te inspecteren en te herstellen. Hoe u dit best aanpakt, vindt u hier. Na vijf jaar zal zich telkens een vochtwerende behandeling opdringen. Deze laat toe om vervuiling te vertragen en mosvorming tegen te gaan. Het type en de concentratie van het te gebruiken product zijn afhankelijk van de materiaalkarakteristieken. Breng het vochtwerende middel aan met een borstel of door middel van verstuiving. Voer bij voorkeur eerst een proef uit om te bepalen hoeveel product er nodig is. Hebben uw gevels een dikke keramische bekleding? Dan reinigt u deze best met verzadigde stoom. Dunne, niet-geëmailleerde of niet-verniste tegels maakt u dan weer proper met zuiver water waaraan u eventueel een licht alkalisch reinigingsproduct kan toevoegen. We denken hierbij aan bruine zeep of Marseillezeep. Zoutuitbloeiingen verwijdert u best met water en een beetje azijn. Dunne, geëmailleerde tegels reinigt u met zuiver water, eventueel gecombineerd met een beetje niet-vette zeep of ammoniak. Gebruik nooit schuurmiddelen!

De bevestigingen van lichte gevels en bebordingen moeten jaarlijks gecontroleerd en eventueel vervangen worden. Deze gevelelementen dienen op zich ook periodiek nagekeken en gereinigd te worden. Hoe u dat best doet, is afhankelijk van het materiaal. Wilt u er meer over weten? Klik dan op het materiaal waaruit uw bevestigingen bestaan: metaal, vezelcement of HPL, bardages kunststof, hout of thermogelakte platen


Bebordingen uit metaal kunnen het best met koud water schoongemaakt worden. Is op die manier het vuil niet volledig verdwenen, dan kan u een neutraal reinigingsmiddel (met een pH van 6 tot 8) aanbrengen of vernevelen. Controleer wel of dit product geen chloor of schuurmiddelen bevat en verifieer hoelang het moet inwerken. Verwijder het daarna met een doek uit ongeweven nylon en spoel na met water van 40°C. Woont u aan de kust? Verwijder dan geregeld alle afzettingen die chloriden kunnen bevatten. Zo vermijdt u roestvorming aan de bebordingen.

Heeft uw woning bebordingen uit vezelcement of HPL? Dan dient u deze periodiek af te stoffen, met zuiver water te spoelen en vervolgens af te drogen. Verwijder hardnekkige vlekken met een courant reinigingsmiddel.

Sommige bebordingen zijn gemaakt van kunststof. Deze types kan u schoonmaken met zuiver water waaraan een detergent is toegevoegd. Vervolgens dient u het oppervlak zorgvuldig na te spoelen en af te drogen. Let op: gebruik nooit basische schuurmiddelen of schuurmiddelen met een organisch oplosmiddel. Hardnekkige vlekken verwijdert u dan weer best met terpentijn. In dat geval dient u de bebording wel zorgvuldig af te drogen.

Bebordingen uit hout worden best met zuiver water schoongemaakt. Bij mosvorming kan u een biocide gebruiken. Kijk ook altijd na of het hout geen schimmel- of insectenaantasting vertoont. Beschadigde houtbescherming dient u te vernieuwen. Breng bij C2- of C3-systemen of andere niet-filmvormende producten om de twee à drie jaar een nieuwe beschermlaag aan nadat u de bebording gereinigd hebt. Eventueel kan u zich beperken tot de beschadigde zones. Transparante satijnbeitsen dient u minstens om de twee jaar te hernieuwen. Bij C-TOP-systemen moet het oppervlak na reiniging eerst lichtjes afgeschuurd en stofvrij gemaakt worden. Pas daarna kan u een nieuwe beschermlaag aanbrengen. Geverfde oppervlakken vereisen om de vijf jaar een nieuwe verf- of vernislaag. Ook hier dient het oppervlak na reiniging eerst afgeschuurd en afgestoft te worden.

Misschien bestaan uw bebordingen uit thermogelakte platen. In dat geval reinigt u ze best met water waaraan een zacht detergent (pH van 5 tot 8) is toegevoegd. Spoel het oppervlak na en droog het vervolgens af met een droge, absorberende doek. Gebruik in elk geval nooit aceton, trichloorethyleen of schuurmiddelen. Slaagt u er niet in om bepaalde vlekken te verwijderen? Probeer het dan eens met oplosmiddelen zoals alcohol, olie, petroleum of white spirit. Vergeet het oppervlak daarna niet af te drogen met een zachte, absorberende doek.

Gevelbepleistering

Het bepleisteren van gevels zit de laatste jaren sterk in de lift. Het esthetische effect wordt echter snel kleiner als deze afwerking niet goed onderhouden wordt. Sowieso zullen schilderwerken periodiek herhaald moeten worden. Wil u hier meer over weten? Klik hier.

Logischerwijze wordt ook de gevelbepleistering zelf jaarlijks gecontroleerd. Bespeurt u losgekomen zones? Laat deze dan meteen herstellen door een vakman. Om de vijf jaar voert u best een vochtwerende behandeling uit. Dit is een efficiënte manier om vervuiling te vertragen en mosvorming tegen te gaan. Welk type en welke concentratie u moet toepassen, is afhankelijk van de materiaalkarakteristieken. Breng het vochtwerende product met een borstel of door middel van verstuiving aan. Voer bij voorkeur eerst een proef uit om te bepalen hoeveel product er nodig is.

Hiermee kan u echter nog niet op uw lauweren gaan rusten. De bepleistering dient ook op regelmatige tijdstippen gereinigd te worden. Hoe dit moet gebeuren, is afhankelijk van de ondergrond. Is uw bepleistering aangebracht op metselwerk of beton? Klik dan hier om te ontdekken wat u precies moet doen. Voor bepleistering op isolatie, klik hier.

Een sterk vervuilde hydraulische bepleistering (op basis van cement en/of hydraulische kalk) op een ondergrond van metselwerk of beton wordt het best schoongemaakt door projectie van fijne granulaten. Natuurlijk kan u dergelijke gevels ook droog borstelen en/of reinigen door er water op te verstuiven. Een voorafgaande behandeling van de algen en mossen is dan aangeraden. Gebruik hiervoor een biocide en borstel daarna het droge materiaal weg. Uitbloeiingen verwijdert u echter beter droog.

Niet alleen vervuiling kan het uitzicht van de bepleistering aantasten. Ook waterinfiltratie door problemen met het ontwerp of scheuren zijn grote boosdoeners. In deze gevallen zal de bepleistering immers verkleuren of andere grote schade oplopen. Een oppervlaktebehandeling heeft hier enkel zin als u de kern van het probleem aanpakt: scheurtjes dichten, losgekomen delen herstellen…

Vaak zal het nodig zijn om een waterdampdoorlaatbare emulsie aan te brengen. Wilt u ook een extra pleisterlaag aanbrengen? Dit kan enkel als de cementgebonden ondergrond over de vereiste mechanische karakteristieken beschikt en een toereikende hechting vertoont. Controleer dus altijd of de voorafgaande vochtwerende behandelingen en/of de aanwezige vervuiling de hechting niet in het gedrang brengen.

Gestabiliseerde microscheurtjes kan u opvullen met een minerale verf of dunne pleisterlaag. Controleer bij bredere scheuren of u in een straal van tien centimeter rond deze zone een holle klank hoort. Is dat het geval? Bik deze zone dan volledig uit. Een andere mogelijkheid is de scheur over een breedte van enkele millimeters te openen om ze daarna terug op te vullen. Loopt de scheur door tot in de ondergrond? Voorzie op deze plaats dan een voeg nadat u de ondergrond over zo’n vijftien centimeter heeft uitgebikt en de bepleistering heeft vervangen. Bij fijne en gestabiliseerde scheurtjes kan u de ondergrond beter met een net bedekken, waarop u vervolgens de bepleistering aanbrengt.

Voor bepleisteringen met een mineraal bindmiddel op isolatie gelden dezelfde onderhoudsregels als bij een ondergrond van metselwerk of beton. Werd er echter een harsgebonden bindmiddel gebruikt, dan dient u jaarlijks de bepleistering op schade te controleren. Het is aangeraden om hiervoor een expert in te schakelen. Vraag die ook welk product u kan toepassen om mossen en algen te verwijderen, want dat moet compatibel zijn met het bindmiddel van de bepleistering. Merkt u een sterke vervuiling op? Reinig dan het volledige oppervlak met verzadigde stoom en breng daarna een vocht- en schimmelwerende laag aan.

Natuurlijk dient u ook de nodige herstellingen uit te voeren. In de eerste plaats denken we aan losgekomen bepleistering. Helaas laten dergelijke reparaties meestal visuele sporen na. Daarom is de kans reëel dat u een groter oppervlak opnieuw zal moeten verven en/of bepleisteren.

Let op: microscheurtjes met een breedte tot en met 0,3 mm zijn inherent aan het systeem. U hoeft deze dus niet te herstellen! Wel vragen defecte aansluitingsdetails extra aandacht: vensterdorpels, schrijnwerk, gevelvoetprofielen… Vergeet ook de voegen niet die de dichtheid van deze aansluitingen verzekeren, want die zijn van cruciaal belang voor de levensduur van de bepleistering. Dergelijke voegen zijn vaak uitgevoerd met een elastische kit waarvan u zowel het uitzicht als de hechting dient te controleren.

Dichtingsvoegen

Voegen tussen gevelelementen moeten om de drie jaar op dichtheid gecontroleerd worden. Ga na of er nog een goede hechting is en/of er scheuren opgetreden zijn. Bij beschadigde of losgekomen mortelvoegen kapt u de voeg over een diepte van minstens twintig millimeter uit. Maak alles stofvrij en plaats dan pas een nieuwe mortelvoeg. Bij kitvoegen neemt u eerst de losgekomen voeg weg, waarna u de hechtingsvlakken reinigt. Herstel daarna de voegbodem en breng indien nodig een primer aan. Eindig het proces met de plaatsing van een nieuwe kitvoeg.

Voor aansluitingsvoegen volgt u dezelfde aanpak als bij het schrijnwerk. Hier vindt u daarover meer informatie. Toch is er een klein verschil: het onderhoud dient jaarlijks te gebeuren als de voegen zich in het gevelvlak bevinden en/of wanneer het een ééntrapsvoeg betreft.

Buitentrappen / balkons / borstweringen / leuningen

Noodtrappen en -ladders kunnen uw leven redden. Daarom is het noodzakelijk om ze altijd in perfecte staat te houden. Controleer minstens één keer per jaar (best om de drie maanden) de staat van de bevestigingen van de sporten en de treden, alsook hun vastzetting in de ruwbouw. Controleer tegelijkertijd of de moeren en bouten nog steeds goed aangedraaid zijn en of de lasnaden intact zijn. Zorg tevens voor een onderhoud van de trapneuzen en de antislipafwerking. Verder dient u om de drie jaar de corrosiewerende bescherming te reinigen en (indien nodig) te repareren. Hierbij volgt u best de aanbevelingen voor schrijnwerk uit geschilderd staal.

Natuurlijk vereisen ook balkons, banden en overstekken enig onderhoud. Klik hier voor meer informatie hierover.

Leuningen en borstweringen zijn essentieel om de veiligheid van de bewoners te waarborgen. Zorg er daarom voor dat ze altijd in uitstekende staat verkeren. Controleer en reinig jaarlijks de bevestigingen en de verbindingen. Om de twee jaar dient u de afwerkingen en de eventuele corrosiewerende bescherming te herstellen of bij te werken. Voor het normale onderhoud van de afwerkingen kan u de aanbevelingen van het schrijnwerk volgen, weliswaar in functie van het materiaal: hout, geschilderd staal, roestvast staal of aluminium.

Specifieke gevelsystemen en -uitrustingen / gondels

Is uw woning uitgerust met specifieke gevelsystemen, uitrustingen of gondels? Controleer dan jaarlijks de staat en goede werking van de kabels. Merkt u een breuk, een knik of een andere belangrijke vervorming op? Vervang de kabel dan onmiddellijk. Hetzelfde geldt bij de breuk van een streng of wanneer minstens 20% van de zichtbare draden (verdeeld over twee kabelwikkelingen) gebroken zijn. Ook wanneer de kabeldiameter een vermindering van meer dan 10% ten opzichte van de aanvankelijke kabeldiameter vertoont, dringt zich een vervanging op. Zelfs al kan u geen problemen detecteren, dan nog is het aangeraden om de kabels van deze systemen minstens om de twee jaar te vervangen.

Verder dienen de toestellen periodiek door een bevoegde firma en volgens de richtlijnen van de fabrikant onderhouden te worden.

Let op! Zelfs voor een gewoon nazicht is het wettelijk verplicht om een erkende specialist in te huren.

Zuivering en ingegraven leidingen

Ook wat niet (volledig) zichtbaar is, moet regelmatig gecontroleerd worden. En dat geldt zeker voor de systemen voor de behandeling van uw afvalwater. Dit onderdeel is uitgebreider dan u op het eerste gezicht zou denken. De term slaat immers op vet-, koolwaterstof- en slibafscheiders, bezinkputten, septische putten en individuele zuiveringsstations. Ook de onderdelen van ingegraven leidingen zijn vatbaar voor slijtage en defecten. In de eerste plaats denken we aan de rioleringsbuizen, hydraulische toestellen en andere leidingen. Er zijn echter nog tal van andere elementen die u best regelmatig aan een inspectie onderwerpt. Een belangrijke groep zijn de kolken, terugslagkleppen, duikers…. Maar ook de zinkputten, gedraineerde filterbedsystemen en ondergrondse bevloeiingsnetten vragen aandacht. Verder zijn er nog de inspectieramen en -kamers en draineerbuizen. Vergeet ook de terugstroombeveiligingstoestellen, terugslagkleppen en spuikranen niet. Last but not least vereisen oppompinstallaties voor rioolwater eveneens een regelmatig onderhoud.

Structuren

Een woning is de optelsom van verschillende structuurelementen. En dat zijn er wel wat: wanden, balken, kolommen, dakconstructies, trappen, balkons, schoorstenen… Hoewel deze elementen erg solide en duurzaam lijken, ontsnappen ze niet aan de tand des tijds. Met een tijdige inspectie (en herstelling) kan u dure ingrepen vermijden en ook de veiligheid van de bewoners waarborgen. Niemand wil immers wonen in een huis waarvan de structuur niet tiptop in orde is.

Structuurelementen bestaan in verschillende materialen. In woningen speelde traditioneel metselwerk lange tijd de hoofdrol. Vandaag is houtbouw aan een opmars bezig en eisen ook beton, metaal en glas hun plaats als structuurelement op. Wat u ook kiest: hou er rekening mee dat elk materiaal zijn achilleshiel heeft. Daarom is het uitermate belangrijk om elk structuurelement grondig te controleren en indien nodig te repareren.

Daken

De uitdrukking ‘een dak boven het hoofd hebben’ is veelzeggend. Niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk. Dit onderdeel van een huis heeft immers een erg belangrijke functie: zowel de inwoners als de andere bouwelementen beschermen tegen weersinvloeden en vervuiling. Het kleinste mankement kan dus grote gevolgen hebben. Daarom zijn een regelmatige inspectie en onderhoud geen overbodige luxe. Wellicht is het best om deze taken aan een specialist toe te vertrouwen. Enerzijds om veiligheidsredenen, anderzijds omdat het nazicht en de eventuele herstellingen enige expertise vereisen.

Er zijn immers nogal wat elementen die onder de loep genomen moeten worden. Vooral de dakvloerelementen, de wateropvang en -afvoer en dakbedekking/afdichtingen vragen deskundige aandacht. Ook de aansluitingsdetails en afwerkingen mogen niet vergeten worden. Dakdoorbrekingen zoals ramen, lichtkoepels of rook- en warmteafvoersystemen vormen de achilleshiel van elk dak. Zorg dus dat ze altijd in optimale staat verkeren. Ten slotte mogen ook de uitrustingen, beschermingen en toebehoren niet uit het oog verloren worden. Zeker nu zonnecollectoren eerder regel dan uitzondering geworden zijn.

Sluitingen en buitenafwerkingen

Aan de buitenkant van elke woning bevinden zich tal van afwerkingselementen. Deze hebben vaak zowel een esthetische als een functionele rol. We denken in de eerste plaats aan alle schrijnwerk, maar ook de buitenbeglazing en de vulelementen vallen onder deze categorie. Erg prominente vormen van buitenafwerkingen zijn de gevelbekleding of de gevelbepleistering. Dichtingsvoegen zijn dat misschien minder, maar niettemin spelen ze een belangrijke rol in het uitzicht en de functionaliteit van uw woning. Verder zijn er nog de buitentrappen, balkons, borstweringen en leuningen. Last but not least zijn er de specifieke gevelsystemen en -uitrustingen/gondels die weinig esthetische waarde hebben, maar des te belangrijker zijn om een veilig onderhoud en reiniging van de andere bouwelementen te garanderen.

Wie zijn sluitingen en buitenafwerkingen goed onderhoudt, zal twee keer winnen. U verlengt de levensduur van al deze elementen, wat op termijn een groot verschil zal maken in de portemonnee. Daarenboven oogt uw woning altijd perfect, wat een positief effect heeft op de waarde van het pand. Kortom, geen enkel excuus is goed genoeg om de buitenkant van uw huis aan zijn lot over te laten. Wilt u weten welke controles en werken er nodig zijn? Klik dan op de buitenafwerkingen die op uw woning van toepassing zijn.

Sluitingen en binnenafwerkingen

Het interieur van een woning is de reflectie van de persoonlijkheid van de bewoners. In die zin vertellen de inrichting en de manier waarop uw interieur wordt onderhouden niet alleen wat meer over wie u bent, maar het zorgt ook voor mentale rust. Bovendien gaan de afwerkingen en materialen eens zo lang mee als u ze regelmatig reinigt en repareert. Kortom, zowel uw gemoedstoestand als uw portemonnee winnen bij een interieur dat tiptop in orde wordt gehouden.

Het is niet eens zo moeilijk om uw binnenafwerking optimaal te onderhouden. Meestal volstaat een periodieke reiniging van de binnenwanden en binnenbepleistering, de vloerbedekking en de (verlaagde) plafonds. Het is weliswaar erg belangrijk dat daarbij de juiste technieken en producten worden toegepast.

Voor wat betreft het schrijnwerk en de binnentrappen, de leuningen en de verhoogde vloeren ligt het accent niet zozeer op schoonmaken, maar op onderhoud dat ervoor zorgt dat ze functioneel en veilig blijven.

Technieken voor fluïda

Een woning bevat tal van ‘technieken’ die professionelen als ‘HVAC’ aanduiden. Deze term staat voor ‘heating, ventilation and airconditioning’. Verwarming, ventilatie en airco dus. Daarnaast zijn er nog andere technische installaties, zoals de luchtbehandelingsgroepen en de systemen voor waterverdeling en -afvoer. Ten slotte is er nog de vreemde eend in de bijt die desalniettemin een enorm belangrijke taak heeft: de oplossingen voor brandbescherming.

Al deze technieken zorgen letterlijk voor comfort in uw woning. Vaak staan we daar niet bij stil, tot één van de systemen het laat afweten. Meestal gebeurt dat wanneer we ze het meest nodig hebben. Een verwarmingsinstallatie begeeft het quasi altijd in hartje winter, terwijl de airco op een snikhete dag kuren krijgt. Gelukkig bestaat er een manier om dergelijke onaangename verrassingen grotendeels te vermijden: proactief onderhoud. Het mooie is dat deze aanpak zich nog in andere voordelen vertaalt. Een goed functionerende verwarmingsinstallatie zal bijvoorbeeld ook een positieve impact op uw energiefactuur hebben. De interventies voor reparaties zullen drastisch verminderen en tegelijkertijd zal de levensduur van uw toestellen toenemen. Bovendien vermijdt u schade door lekken of (in het ergste geval) brandhaarden.

Technieken voor elektriciteit

We lijken niet meer te beseffen hoe sterk elektriciteit met ons leven vervlochten is, tot er een stroompanne optreedt… Dan hebben we het gevoel dat we terug naar de middeleeuwen gekatapulteerd worden. Een uur met kaarsjes is nog wel gezellig, maar al snel missen we het comfort en de luxe. Het belang van elektriciteit neemt zelfs halsoverkop toe. Zonder stroom is er geen internet, koffie of warm eten. Ook alle domotica en beveiligingsfuncties vallen weg. En we kunnen onze wagen of fiets niet meer opladen. Kortom: zonder elektriciteit zijn we hopeloos verloren.

We evolueren langzamerhand naar een maatschappij waarin we zelf stroom produceren, opslaan en uitwisselen met onze buren. Op het vlak van onderhoud zal dit de zaken enigszins bemoeilijken, maar dat zijn zorgen voor later. Vandaag zijn we voor de elektriciteitsbevoorrading nog steeds grotendeels afhankelijk van derden. Zij waarborgen de continuïteit, waardoor u niet wakker hoeft te liggen van eventuele inspecties of ingrepen. Toch gaat u niet helemaal vrijuit: particulieren worden geacht zelf enig onderhoud aan de elektrische systemen uit te voeren. Deze acties kaderen vooral in het behoud van een optimale veiligheid. Niettemin spelen ze ook een rol in het behoud van een vlotte elektriciteitstoevoer.

Het ligt voor de hand dat hoogspanningsdistributie- en transformatieposten maatregelen vragen om de veiligheid en de werking van de installaties te waarborgen. Particuliere woningen hebben echter voornamelijk te maken met laagspanningsinstallaties (inclusief de elektrische leidingen en noodelektrogeengroepen). Daarnaast zijn er nog de zeer-lage-spanningsinstallaties die ook wel enig onderhoud vereisen. In eerste instantie denken we aan alarmsystemen ter beveiliging tegen diefstal. Maar ook de branddetectie- en alarmsystemen, alsook de parlo- en videofoons en diverse elektrische elementen zullen periodiek gecontroleerd moeten worden.

(Nood)verlichting is een categorie apart binnen de technieken voor elektriciteit. Hoe u deze oplossingen in optimale conditie houdt, leest u hier. Liften dienen dan weer periodiek door een expert onderhouden te worden. Wat dit allemaal inhoudt, leest u hier. Zorg ten slotte dat de elektrische verwarmingssystemen (convectoren, warmtepompen…) niet aan uw inspecterende oog ontsnappen.

Schilderwerken

Een likje verf kan wonderen doen voor de uitstraling van uw woning en dit zonder dat het stukken van mensen moet kosten. U kan deze werken immers relatief gemakkelijk zelf uitvoeren. De enige keerzijde van de medaille is dat het positieve effect van schilderwerken beperkt is in de tijd. Zeker in omgevingen die intensief gebruikt worden of blootgesteld zijn aan sterk vervuilende factoren. Daarom zal u periodiek de geverfde oppervlakken moeten reinigen, behandelen en herwerken. Welke acties u wanneer moet ondernemen, is sterk afhankelijk van de locatie.

Toegangen

Rondom (en aan) uw woning zijn er nog verschillende zaken waaraan u best aandacht schenkt. Vaak betreft het elementen die uw huis extra cachet geven. Als die niet in optimale staat verkeren, is de kans groot dat ze het omgekeerde effect creëren. Kapotte en vuile buitenvloerbedekkingen bezorgen uw woning al snel een troosteloze uitstraling. Hetzelfde geldt voor uithangborden, kabels of bloembakhouders die hun beste tijd gehad hebben. Ook aftands buitenmeubilair en onverzorgde waterpartijen zullen de uitstraling van uw woning sterk bezoedelen. Vergeet trouwens niet om de huisvuilafvoerinrichtingen, de huisvuil- en vuilnisbakkenverzamelruimte en kelders/parkings periodiek onder handen te nemen. Dit is vooral belangrijk om hygiënische redenen.

Gelukkig is het onderhoud van al deze zaken niet zo moeilijk of tijdsintensief. Wilt u weten hoe u alles in perfecte staat houdt? Klik dan op de elementen die voor uw woning van toepassing zijn.